<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Denna integritetspolicy omfattar alla personuppgifter som samlas in eller används av MLE i samband med våra tjänster, till exempel information som du får via våra webbplatser eller information som vi behandlar som en del av leveransen av produkter eller tjänster till dig. 

I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Denna integritetspolicy omfattar alla personuppgifter som samlas in eller används av MLE i samband med våra tjänster, till exempel information som du får via våra webbplatser eller information som vi behandlar som en del av leveransen av produkter eller tjänster till dig. 

1.0 Vilka vi är

Vi är Mitsubishi Logisnext Europe B.V. (”MLE”), Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere, Nederländerna. Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. MLE hanterar och kontrollerar webbplatsen, sociala medier och den centrala kunddatabasen för EMEA-området. Personuppgiftsansvarig kallas hädanefter ”MLE” eller ”vi”. Du når oss på info@logisnext.eu.

MLE är ett internationellt handelsföretag som kombinerar styrkan och arvet från några av världens största namn inom teknik och ingenjörskonst.

Företaget förser materialhanterings- och logistikmarknaderna med ett omfattande utbud av toppmoderna motvikts- och lagerprodukter, intelligenta lösningar och kundfokuserade tjänster under varumärkena Mitsubishi Gaffeltruckar, Cat® Lift Trucks och Rocla.

2.0 VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

För de tjänster vi tillhandahåller samlar vi in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 1. Namn, arbetsgivare, befattning och annan identifierande information.
  När du prenumererar på någon av våra onlinetjänster samlar vi in identifierande uppgifter om dig, till exempel vilket företag du arbetar för, din befattning, ditt namn och annan information som vi behöver för den specifika tjänsten.
 2. Ditt telefonnummer, din e-postadress och andra kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna kan inkludera adress, telefonnummer och e-postadress samt andra kontaktuppgifter till företaget.
 3. Vår kommunikation med dig.
  När du skickar ett e-postmeddelande till oss eller kommunicerar med oss online eller via sociala medier registrerar vi din kommunikation med oss.
 4. Information som vi samlar in när du använder våra webbplatser, appar och andra digitala medier.
  • När du besöker våra webbplatser eller använder någon av våra mobilappar registrerar vi din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, hänvisande webbplats, surfbeteende och appanvändning. Vi samlar också in information via kakor och liknande teknik när du besöker våra webbplatser eller använder våra mobilappar. Läs gärna igenom kakmeddelandet på webbplatsen eller i mobilappen du använder för att få mer information.
  • Vi kan eventuellt få ett automatiskt meddelande när du öppnar våra e-postmeddelanden eller klickar på en länk i sådana e-postmeddelanden.
  • Med ditt tillstånd kan vi också få din platsinformation.
  • Information som du delar med oss när du använder någon av våra onlinetjänster, till exempel på den här webbplatsen. Det kan till exempel vara ditt språk och vilken tidszon du bor i.
 5. Information via sociala medier.
  Vi är aktiva på olika sociala medier som LinkedIn, Facebook och YouTube. Om du kommunicerar med oss via sociala medier (till exempel om du följer vår LinkedIn-sida eller skickar ett direktmeddelande till oss) får vi eller kan få tillgång till uppgifter om dig. Vi använder endast denna information för att kommunicera med dig och för statistisk forskning (se ovan). Läs gärna igenom integritetspolicyn för den sociala medieplattform som du använder för att få mer information om behandlingen av dina personuppgifter.
 6. Information som du väljer att dela med oss.
  Du kan välja att dela information med oss, till exempel när du svarar på en jobbannons på vår webbplats och skickar in ditt CV, fyller i dina e-postinställningar, lämnar en kommentar till oss på Facebook eller fyller i en kundundersökning. Vi samlar också in de uppgifter som du delar med oss via sociala medier eller onlineplattformar, till exempel dina åsikter, dina recensioner av våra produkter, dina intressen eller din kännedom om våra varumärken.
2.2 SPECIFIKA TJÄNSTER, APPAR ELLER EVENEMANG

För specifika tjänster, appar eller evenemang kan vi samla in andra typer av uppgifter och använda dem för andra ändamål än vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi informerar dig om detta när du prenumererar på den specifika tjänsten, anmäler dig till evenemanget eller laddar ner den specifika appen.

3.0 HUR VI SAMLAR IN DINA UPPGIFTER

3.1 VI SAMLAR IN OVANNÄMNDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER PÅ FÖLJANDE SÄTT:
 1. Vi samlar in uppgifter som du lämnar till oss.
  När du delar personliga preferenser eller recensioner med oss, eller när du kommunicerar med oss via e-post, online eller på sociala medier, samlar vi in uppgifter direkt från dig.
 2. Vi får också in uppgifter via våra dotterbolag.
  Om du till exempel har affärskontakter med något av våra dotterbolag så kan vi få in personuppgifter om dig.
 3. Ibland kan även företag som vi samarbetar med dela dina uppgifter med oss.
  Vissa tjänster tillhandahålls av oss i samarbete med andra företag (till exempel när vi använder rekryteringsbyråer för att skaffa ny personal). Dessa företag delar dina personuppgifter med oss om det är nödvändigt för att utföra tjänsterna. Vi delar även dina personuppgifter med dessa tredjeparter (se avsnittet ”Lämna ut eller dela uppgifter med tredje part” nedan).
 4. Beroende på dina inställningar för sociala nätverk kan vi få information från din sociala nätverksleverantör (se ovan).
  När du till exempel följer oss via sociala medier som LinkedIn kan vi få personuppgifter som rör din profil från dessa plattformar.
 5. När du använder vår webbplats eller våra mobilappar samlar vi in information via kakor och liknande teknik.
  Läs gärna igenom vår kakpolicy på webbplatsen eller i mobilappen du använder för att få mer information.

4.0 FÖR VILKA ÄNDAMÅL VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

4.1 DESSA ÄR DE VIKTIGASTE ÄNDAMÅLEN SOM VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER FÖR:
 1. För att tillhandahålla våra tjänster till dig, exempelvis fullgöra avtal med dig eller den juridiska person du representerar.
  När du till exempel begär information om våra produkter eller distributörer eller när du använder någon av våra tjänster behandlar vi de uppgifter som vi behöver för att uppfylla din begäran. Vi behandlar till exempel uppgifter om det företag du arbetar för, dina kontaktuppgifter (på företaget) och orderhistorik.
 2. För prenumeration på våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl.
  Om vi har samlat in din e-postadress i samband med affärskontakten med dig eller om du själv valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev använder vi din e-postadress för att skicka ut nyhetsbreven till dig.
 3. För att kommunicera med dig. Om du har skickat en förfrågan eller ett klagomål till oss behandlar vi dina uppgifter i syfte att återkomma med svar till dig.
 4. För statistisk forskning.
  Allmänt: Vi använder automatiska verktyg för att utföra statistisk forskning om allmänna trender när det gäller användningen av våra tjänster, webbplatser, appar och sociala medier samt våra kunders och användares beteende och preferenser.
  Uppgiftskategorier: Uppgifter som vi använder för vår forskning kan bland annat vara ditt postnummer och land, teknisk information som vi får om du besöker någon av våra webbplatser, information som vi samlar in via kakor, personliga preferenser och intressen samt information som du delar med oss online eller via sociala medier. För vår forskning använder vi endast aggregerade data som är bortkopplade från ditt namn och din e-postadress.

  Vi använder de aggregerade forskningsresultaten för att upptäcka allmänna trender i användningen av våra produkter, tjänster och verktyg. Det hjälper oss att utveckla bättre produkter, tjänster, verktyg och erbjudanden, att ge mer lyhörd kundservice och förbättra designen och innehållet på våra webbplatser. Läs gärna igenom kakmeddelandet på vår webbplats för att få mer information om kakor och liknande teknik.

  Rättslig grund: Vårt legitima intresse av att använda dina personuppgifter för statistisk forskning. Vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen att utveckla bättre tjänster och erbjudanden till våra kunder, förbättra våra produkter och förbättra designen och innehållet på våra webbplatser och i våra mobilappar. För att skydda din integritet använder vi endast aggregerade data som är bortkopplade från ditt namn och din e-postadress. Kontakta oss via våra kontaktuppgifter enligt informationen nedan om du vill ta del av det fullständiga avvägningstestet.

  Rätt att motsätta dig: Du har rätt att när som helst, och av skäl som rör din specifika situation, motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för statistisk forskning (se nedan under ”Dina rättigheter”).
 5. För att underlätta din ansökan till någon av våra lediga tjänster. När du söker någon av våra lediga tjänster behandlar vi de uppgifter som du delar med oss, till exempel ditt motivationsbrev och CV.
 6. För registerföring och för att följa lagstadgade skyldigheter.
  Vi samlar in, lagrar och använder dina uppgifter för interna affärsändamål som registerföring och för att uppfylla våra rättsliga och skattemässiga skyldigheter.

4.2 RÄTTSLIG GRUND. VI SAMLAR IN, ANVÄNDER OCH LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER, FULLGÖRA AVTAL OCH UPPFYLLA VÅRA SKYLDIGHETER ENLIGT LAG, ELLER OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN ELLER EN TREDJE PARTS INTRESSEN ELLER PÅ GRUNDVAL AV DITT SAMTYCKE.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att följa de specifika instruktioner som rör den behandling du gav ditt samtycke till, genom att justera dina inställningar (i förekommande fall) eller genom att kontakta oss (se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan).
Om du vägrar att lämna ut personuppgifter som vi behöver för att fullgöra avtalet eller uppfylla en rättslig skyldighet kanske vi inte kan tillhandahålla hela eller delar av de tjänster du har efterfrågat från oss. Om du till exempel har tappat bort beställningsbekräftelsen för en beställning du gjort tidigare och vägrar uppge information som rör beställningen kanske vi inte kan ge dig en kopia av avtalet eftersom vi inte kan hitta beställningen i våra system.


När vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen eller för en tredje parts intressen sker det efter att vi avvägt dessa intressen mot dina legitima intressen. Vid behov har vi vidtagit lämpliga åtgärder för att begränsa konsekvenserna och förhindra obefogad skada för dig. Våra legitima intressen kan till exempel omfatta säkerhets- och trygghetssyften eller att kunna tillhandahålla bättre tjänster och erbjudanden till dig. Om du vill veta mer om dessa intressen kan du läsa mer ovan om vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för. Mer information om vilka avvägningstester vi utför fås på begäran. När vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen eller för en tredje parts intressen har du rätt att när som helst motsätta dig detta av skäl som rör din specifika situation (se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan).


När vi behandlar dina personuppgifter för ett annat ändamål än det vi först samlade in dem för (och den rättsliga grunden för detta nya ändamål är en annan än samtycke eller att uppfylla rättsliga skyldigheter) kommer vi först att utvärdera om behandlingen för detta nya ändamål är kompatibel med det syfte som personuppgifterna ursprungligen samlades in för. Mer information om denna bedömning fås på begäran (se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan).

5.0 LÄMNA UT ELLER DELA UPPGIFTER MED TREDJE PART

5.1 ALLMÄNT: GRUNDREGELN ÄR ATT VI INTE SÄLJER DINA PERSONUPPGIFTER ELLER DELAR DEM MED NÅGON UTANFÖR MLE. DOCK LÄMNAR VI UT ELLER DELAR UPPGIFTER MED FÖLJANDE KATEGORIER AV MOTTAGARE FÖR FÖLJANDE ÄNDAMÅL:
 1. Koncernföretag.
  När du använder någon av våra tjänster är det möjligt att vi delar uppgifter med något av företagen inom vår koncern. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande till oss i ett ärende som faller under ett av våra dotterbolags ansvar vidarebefordrar vi din fråga till rätt dotterbolag.
 2.  För de stödtjänster vi använder.
  Vi anlitar tredjepartsföretag för att tillhandahålla våra tjänster, till exempel IT-leverantörer, leverantörer av sociala nätverk, marknadsföringsbyråer, kredit- och betalkortsföretag och leverantörer av screeningtjänster för bedrägeribekämpning. Varje sådan tredje part är skyldig att skydda dina personuppgifter på ett adekvat sätt och endast behandla dem i enlighet med våra instruktioner.
 3. Samarbete med tredje part.
  För att tillhandahålla vissa tjänster samarbetar vi med andra företag som återförsäljare och distributörer. I samband med att vi tillhandahåller dessa tjänster till dig delar vi dina uppgifter med dem. Tänk på att de företag som vi samarbetar med ofta också har sina egna integritetspolicyer. Om du vill veta hur dessa företag använder dina personuppgifter finns information om detta i deras integritetspolicyer.
 4. Statistisk forskning.
  För statistisk forskning använder vi tredjepartsprogram som Google Analytics eller Hotjar. Dessa plattformar har också tillgång till de uppgifter de samlar in. Om du vill veta hur dessa företag använder dina personuppgifter finns information om detta i deras integritetspolicyer.
 5. Webbplatsfunktioner.
  Vi använder tredjepartstjänster för att erbjuda olika typer av funktioner och innehåll på våra webbplatser. Till exempel använder vi Google Maps för att ge dig platsinformation och YouTube, Vimeo och ISSUU för att visa externt innehåll som videoklipp och textmaterial. Dessutom använder vi kakor från sociala medier som Facebook och Pinterest. Dessa tredjeparter samlar också in uppgifter via våra webbplatser med hjälp av kakor och använder dem för sina egna ändamål, till exempel spårning. Om du vill veta hur dessa företag använder dina personuppgifter finns information om detta i deras integritetspolicyer.
 6. Förändringar i MLE:s ägarförhållanden.
  Om ägarförhållandena för MLE ändras till följd av fusion, förvärv eller överlåtande kan dina personuppgifter komma att överföras till den efterföljande organisationen.
5.2 OFFENTLIGA MYNDIGHETER.

Om lagen kräver detta samlar vi också in och delar din identifierande information med offentliga myndigheter eller statliga organisationer.

5.3 WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART.

Våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Om du följer en sådan länk kommer du att lämna vår webbplats. Även om webbplatserna från tredje part väljs med omsorg kan vi inte ansvara för hur dessa organisationer använder dina personuppgifter. Om du vill veta mer bör du läsa integritetspolicyn för den webbplats du besöker (om en sådan finns).

6.0 SÄKERHET OCH LAGRING.

6.1 MLE vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig eller olaglig användning, ändring, obehörig åtkomst eller avslöjande, oavsiktlig eller felaktig förstörelse och förlust.

6.2 Dina personuppgifter lagras så länge som krävs för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller i den mån det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter och för att lösa eventuella tvister.

7.0 INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

7.1 MLE kan komma att överföra dina personuppgifter till andra länder än det land du bor i (inklusive länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Detta sker i samband med att vi tillhandahåller tjänster till dig eller på grund av att våra koncernföretag, partner eller tjänsteleverantörer har verksamhet i länder över hela världen. Lagarna i dessa länder kanske inte ger samma skydd för dina personuppgifter.

Europeiska kommissionen har fastställt att vissa länder utanför Europeiska unionen erbjuder ett tillräckligt dataskydd (se artikel 45 i den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR). Här kan du se vilka länder det gäller. Tillräckligt skydd av personuppgifter i länder utanför EU

7.2 MLE kommer att säkerställa att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för att uppfylla kraven för internationell överföring av personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Vid överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan MLE använda kommissionens godkända standardavtalsklausuler som skydd (se artikel 46 i GDPR).

8.0 DINA RÄTTIGHETER

8.1 Du kan vända dig till vår kontaktperson (se nedan) för att utöva någon av de rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagar, det vill säga rätten att 1) få tillgång till dina uppgifter, 2) korrigera uppgifterna, 3) radera uppgifterna, 4) begränsa behandlingen av dina uppgifter, 5) begära dataportabilitet och 6) motsätta dig behandling.

 1. Rätt att få tillgång
  Du kan fråga oss om vi behandlar dina personuppgifter eller inte och om så är fallet få tillgång till dessa uppgifter i form av en kopia. När vi tillgodoser en begäran om tillgång kommer vi också att förse dig med ytterligare information, till exempel syftet med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter samt all annan information som är nödvändig för att du ska kunna utöva denna rättighet till fullo.
 2. Rätt att korrigera
  Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga. På begäran kommer vi att korrigera felaktiga personuppgifter om dig och, med hänsyn till syftet med behandlingen, komplettera ofullständiga personuppgifter, vilket kan innebära att ett kompletterande meddelande tillhandahålls.
 3. Rätt att radera
  Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade, vilket innebär att vi och, om möjligt, alla andra personuppgiftsansvariga som vi tidigare har lämnat ut dina uppgifter till raderar dina uppgifter. Personuppgifter raderas endast i vissa fall, enligt lag och enligt artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Det kan bland annat vara i situationer där dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål de ursprungligen behandlades för, samt i fall där uppgifter har behandlats olagligt. På grund av hur vi underhåller vissa tjänster kan det ta lite tid innan säkerhetskopior raderas.
 4. Rätt att begränsa behandlingen
  Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi avbryter behandlingen av dina uppgifter under en viss tid. Omständigheter som kan göra denna rättighet aktuell är bland annat situationer där dina personuppgifters riktighet har ifrågasatts men där det krävs viss tid för oss att verifiera (o)riktigheten. Denna rätt hindrar oss inte från att fortsätta lagra dina personuppgifter. Vi informerar dig innan begränsningen upphävs.
 5. Rätt till dataportabilitet
  Rätten till dataportabilitet innebär att du kan begära att vi ska tillhandahålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att uppgifterna ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt möjligt. På begäran och när detta är tekniskt möjligt kommer vi att överföra dina personuppgifter direkt till annan personuppgiftsansvarig.
 6. Rätt att motsätta dig
  Du har också rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att du kan begära att vi ska sluta behandla dina personuppgifter. Detta gäller endast om ”berättigade intressen” (inklusive profilering) utgör den rättsliga grunden för behandlingen (se avsnittet ”Rättslig grund” ovan).

  Du kan när som helst och utan att det kostar dig något motsätta dig direktmarknadsföring om dina personuppgifter behandlas för sådana ändamål. Detta inkluderar profileringssyften i den mån dessa är relaterade till direktmarknadsföring. Om du utövar denna rättighet kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

8.2 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att följa de specifika instruktioner som rör den behandling du gav ditt samtycke till genom att justera dina inställningar (i förekommande fall) eller genom att vända dig till vår kontaktperson.

Läs kakmeddelandet på vår webbplats eller i appen för att få mer information om hur du kan återkalla ditt samtycke till kakor och liknande teknik som vi använder när du besöker våra webbplatser eller använder våra appar.

8.3 Vi har rätt att neka eller begränsa dina rättigheter på vissa villkor enligt beskrivningen ovan. Vi bedömer noggrant om ett sådant undantag gäller och informerar dig i så fall om detta.

Vi kan till exempel avslå din begäran om att få tillgång till uppgifter om detta är nödvändigt för att skydda andra personers rättigheter och friheter, eller neka att radera dina personuppgifter om behandlingen av sådana uppgifter är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Rätten till dataportabilitet gäller till exempel inte om personuppgifterna inte tillhandahållits av dig eller om vi behandlar uppgifterna på annan grund än ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal.

8.4 Om du vill utöva dina rättigheter behöver du bara skicka din begäran till kontaktpersonen på MLE: Mitsubishi Logisnext Europe B.V., Hefbrugweg 77, 1332AM, Almere. info@mcfe.com

8.5 Du kan när som helst ändra dina kommunikationspreferenser och avsluta prenumerationen på våra reklammeddelanden och push-notiser.

Du kan när som helst avbryta prenumerationen på våra nyhetsbrev eller andra kommersiella e-postmeddelanden och push-notiser i mobilen genom att klicka på länken för att avbryta prenumerationen i e-postmeddelandet, genom att justera kommunikationsinställningarna för ditt konto (i förekommande fall), genom att ändra inställningarna i din smartphone (för push-notiser i mobilen) eller genom att vända dig till vår kontaktperson.

8.6 Du kan också när som helst kontakta oss om du har några frågor, synpunkter eller klagomål som rör denna integritetspolicy. Om du är missnöjd har du också rätt att lämna klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens, http://www.dutchdpa.nl) i Haag, Nederländerna.

9.0 HUR VI REVIDERAR DENNA POLICY

9.1 Denna integritetspolicy ändrades senast den 27 augusti 2020 och ersätter tidigare versioner. Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy då och då och kommer att informera dig om alla väsentliga ändringar genom att publicera den reviderade policyn på denna webbplats eller via våra appar, innan ändringarna träder i kraft.