<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR WEBBPLATS

Den information som finns tillgänglig på eller via webbplatsen för Mitsubishi Forklift Trucks är noggrant utvald. Mitsubishi Forklift Trucks anser att informationen återspeglar den situation som rådde vid tidpunkten för publiceringen på webbplatsen. Mitsubishi Forklift Trucks kan inte garantera att denna information är och/eller förblir korrekt och/eller fullständig. Mitsubishi Forklift Trucks kan inte ta ansvar för eventuella konsekvenser som förlust eller utebliven vinst, oavsett orsak eller grund, till följd av användning (eller oförmåga att använda), hänvändelse till eller åtgärder som vidtas på grundval av informationen på Mitsubishi Forklift Trucks webbplats.

Mitsubishi Forklift Trucks webbplats innehåller länkar till externa webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för att hjälpa dig att hitta mer information snabbt och enkelt. Mitsubishi Forklift Trucks ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Vi friskriver oss härmed från allt ansvar för eventuella skador orsakade av virus i e-post från användare av denna webbplats.

Även om Mitsubishi Forklift Trucks har åtagit sig att ge oavbruten åtkomst till webbplatsen tar Mitsubishi Forklift Trucks inget ansvar för konsekvenser, oavsett orsak eller grund, till följd av att webbplatsen av någon anledning kanske inte är ständigt tillgänglig under någon period. Åtkomst till webbplatsen för Mitsubishi Forklift Trucks kan komma att återkallas tillfälligt eller permanent utan förvarning.

Prestandaegenskaperna kan komma att ändras beroende på standardtoleranser för tillverkning, fordonets skick, däcktyper, mark- eller ytförhållanden, tillämpningar och arbetsmiljö. Mitsubishi Forklift Trucks kan erbjuda alternativ som inte är standard. Du bör diskutera specifika prestandakrav och nödvändiga konfigurationer på lokal nivå med din distributör av Mitsubishi Forklift Trucks.

Mitsubishi strävar ständigt efter att förbättra sina produkter. Vissa material, alternativ och egenskaper kan därför komma att ändras utan förvarning.