<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"> PARTNERSKAP MELLAN MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS (LOGISNEXT SWEDEN AB) OCH SYSTEMTRUCKAR SVERIGE AB
Skip to content

PARTNERSKAP MELLAN MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS (LOGISNEXT SWEDEN AB) OCH SYSTEMTRUCKAR SVERIGE AB

Den 1 mars blev det klart att Mitsubishi Forklift Trucks ingår ett nytt partnerskap tillsammans med Systemtruckar Sverige AB med säte i Örebro och utökar därmed nätverket man sedan tidigare hade tillsammans med Stenborgs Truck i Järfälla.

Systemtruckar Sverige AB är i grund och botten ett gammalt familjeföretag med snart 50 år i branschen som sedan hösten 2021 ägs av Ambergate Invest AB. Företaget har expanderat och även förvärvat Bernströms Truck AB i Västervik.

Att Systemtruckar Sverige AB blir samarbetspartner till Mitsubishi Forklift Trucks är en bra konstellation där det skapas goda förutsättningar för att växa tillsammans på den svenska marknaden.

”För oss på Systemtruckar har dialogen med Mitsubishi Forklift Trucks varit konstruktiv från första början och att vi signerat detta avtal är en vinning för oss båda” säger Mattias Bjurling, VD på Systemtruckar Sverige AB

Anders Jernstedt och Stig Jaltved på Mitsubishi Forklift Trucks kommenterar samarbetet följande:

”Det här samarbetet är ett viktigt steg för oss för att fortsätta bygga vårt varumärke i Sverige. I Systemtruckar har vi en stark långsiktig partner med en marknadsplan som ligger i linjer med vår. Synergier inom flera områden mellan våra bolag kommer hjälpa oss att agera snabbare gentemot våra kunder samt öka vår geografiska närvaro.”